Coby Boer - Gastelsedijk Zuid 6 - 4751 VE Oud Gastel - Telefoon 0165-513045 - gastelsveer@zonnet.nlTestimonials over ons pension:

Wij stellen het op prijs als U een goed gevoel over ons pension doorgeeft aan anderen. U kunt dit doen op diverse websites, maar ook via onze website. U testimonial komt dan hieronder te staan.

Testimonials kunt U doorgeven via een speciaal e-mail adres: testimonials@gastelsveer.eu

Let op, het e-mail adres moet U overnemen in Uw e-mail programma, klikken erop heeft geen zin!